preloader icon

PRIVASJONSERKLÆRING

. Disse retningslinjene, lest sammen med alle andre juridiske dokumenter på nettstedet, skal være juridisk bindende for enhver person eller enhet som får tilgang til eller bruker https://bitcoin-synergy.com/no/ nettstedet (heretter kalt "nettstedet"). Brukeren skal være bundet av alle vilkårene og betingelsene som finnes her, samt eventuelle forskrifter og lover som gjelder for den bestemte jurisdiksjonen som brukeren får tilgang til nettstedet fra. Brukerne oppfordres til å lese nettstedets personvernerklæring nøye. Disse retningslinjene skal erstatte alle tidligere versjoner.
  Generelt
   Nettstedets eier(e) er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet til alle sine brukere.
  1. Eieren/eierne av nettstedet vil ta alle rimelige og lovlige skritt for å beskytte konfidensiell informasjon, og vil kun gi ut informasjon til relevante myndigheter på deres anmodning eller i henhold til forskrifter som krever dette, og når det er nødvendig for en tredjepartsintegrasjon.
  .
 • INFORMASJON SAMLET INN AV NETTSTEDET
  1. Loggdata:
   1. Når en bruker besøker nettstedet, kan nettstedets tjenester automatisk logge standarddata som leveres av brukerens nettleser.
   2. Dette kan omfatte
   3. Dette kan omfatte: IP-adressen til brukerens datamaskin, nettlesertype og -versjon, sidene brukeren har besøkt, klokkeslett og dato for disse besøkene, tiden som er brukt på hver side og andre detaljer.
  2. .
  .
 • Enhetsdata:
 • .
  1. Nettstedet kan samle inn data om enheten som brukeren bruker for å få tilgang til nettstedet.
  2. Disse dataene kan samles inn.
  3. Disse innsamlede dataene kan omfatte: Enhetstype, operativsystem, unike enhetsidentifikatorer, enhetsinnstillinger og geolokaliseringsdata.
  4. Hva vi samler inn kan avhenge av de individuelle innstillingene til enheten og programvaren din.
  5. Vi anbefaler at du sjekker retningslinjene til produsenten av enheten eller programvareleverandøren din for å finne ut hvilken informasjon de gjør tilgjengelig for oss.
  .
 • Personlig informasjon:
  1. Vi kan be om personlig informasjon, for eksempel brukerens navn, e-postadresse og telefon-/mobilnummer.
 • ...
 • LOVLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING
   .
  1. Informasjon vil kun bli samlet inn og behandlet om brukeren der nettstedet har rettslig grunnlag for å gjøre det, noe som avhenger av hvilke tjenester brukeren får tilgang til og hvordan de brukes.
  2. Nettstedet kan samle inn og bruke brukerens informasjon:
   1. Når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som brukeren er part i, eller for å iverksette tiltak på brukerens forespørsel før inngåelse av en slik kontrakt (for eksempel når vi leverer en tjeneste brukeren har bedt om fra nettstedet eller tilknyttede tredjepartsnettsteder);
   2. Når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som brukeren er part i
   3. Når det er nødvendig for å oppfylle tjenestene som brukeren har til hensikt å få tilgang til fra nettstedet eller tredjepartsnettsteder som er knyttet til dette nettstedet.
   4. Når det tilfredsstiller en legitim interesse (som ikke overstyres av brukerens databeskyttelsesinteresser), for eksempel for forskning og utvikling, for å markedsføre og fremme nettstedets tjenester, og for å beskytte nettstedets eier(e) juridiske rettigheter og interesser;
   5. Brukeren gir samtykke til å gjøre dette for et bestemt formål; eller
   6. Når eieren(e) av nettstedet må behandle brukeropplysningene for å overholde en rettslig forpliktelse.
  3. .
  .
 • Brukeren har rett til å ombestemme seg når som helst hvis han/hun tidligere har samtykket til at nettstedet kan bruke opplysningene til et bestemt formål, men dette vil ikke påvirke behandlingen som allerede har funnet sted.
 • Nettstedet oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig.
 • Nettstedet oppbevarer informasjon og sørger for å beskytte den på kommersielt akseptable måter for å forhindre tap og tyveri, samt uautorisert tilgang, avsløring, kopiering, bruk eller endring.
 • Brukeren erkjenner imidlertid at ingen metode for elektronisk overføring eller lagring av data er 100 % sikker, og at eieren(e) av nettstedet derfor ikke kan garantere absolutt datasikkerhet.
 • Om nødvendig vil nettstedet beholde brukerens personopplysninger for å overholde eventuelle juridiske forpliktelser det måtte ha, eller for å beskytte brukerens vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.
 • ..
 • INNHENTING OG BRUK AV INFORMASJON
  1. Nettstedet og dets eier(e) kan samle inn, oppbevare, bruke og utlevere informasjon for følgende formål, og personopplysninger vil ikke bli behandlet videre på en måte som er uforenlig med disse formålene:
   1. for å gjøre det mulig for brukeren å tilpasse eller personalisere brukeropplevelsen på nettstedet;
   2. for å gjøre det mulig for brukeren å tilpasse
   3. for å gjøre det mulig for brukeren å få tilgang til og bruke nettstedet, tilknyttede nettsteder, applikasjoner og tilknyttede sosiale medieplattformer;
   4. for å kontakte og kommunisere med brukeren;
   5. for intern journalføring og administrative formål;
   6. for analyse, markedsundersøkelser og forretningsutvikling, herunder for å drive og forbedre nettstedet, tilknyttede nettsteder og applikasjoner og tilknyttede sosiale medieplattformer;
   7. for reklame og markedsføring, herunder for å sende brukeren salgsfremmende informasjon og informasjon om tredjeparter som eieren(e) av nettstedet mener kan være av interesse for brukerne; og
   8. for å overholde de juridiske forpliktelsene og løse eventuelle tvister som Nettstedet kan ha.
  2. .
 • ..
 • Avsløring av personlig informasjon til tredjeparter
  1. Eieren(e) av nettstedet kan utlevere personopplysninger til:
   1. Tredjeparts tjenesteleverandører med det formål å gjøre det mulig for dem å levere sine tjenester, inkludert (uten begrensning) IT-tjenesteleverandører, datalagrings-, hosting- og serverleverandører, annonsenettverk, analyse, feilloggere, inkassatorer, vedlikeholds- eller problemløsningsleverandører, markedsførings- eller annonseleverandører, profesjonelle rådgivere og betalingssystemoperatører;
   2. sponsorer eller arrangører av eventuelle konkurranser som nettstedet kan arrangere;
   3. tredjeparter som hjelper til med å levere tjenester som kreves; og
   4. tredjeparter som samler inn og behandler data.
  2. .
  .
 • ..
 • INTERNASJONAL OVERFØRSEL AV PERSONOPPLYSNINGER
  1. Personopplysningene som samles inn av nettstedet, lagres og behandles på servere i en rekke jurisdiksjoner og også der nettstedets partnere, tilknyttede selskaper og tredjepartsleverandører har fasiliteter.
  2. Brukeren bekrefter at ved å gi personopplysninger til nettstedet og dets eier(e), samtykker brukeren til utlevering til disse utenlandske tredjepartene.
  3. Eieren/eierne av nettstedet vil sørge for at all overføring av personopplysninger fra land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til land utenfor EØS vil bli beskyttet av passende sikkerhetstiltak, for eksempel ved bruk av standard personvernklausuler godkjent av EU-kommisjonen, eller bruk av bindende selskapsregler eller andre juridisk aksepterte midler.
  4. Når eieren(e) av nettstedet overfører personopplysninger fra et land utenfor EØS til et annet land, erkjenner brukeren at tredjeparter i andre jurisdiksjoner kanskje ikke er underlagt de samme lovene om databeskyttelse som den jurisdiksjonen der brukeren er basert. Det er en risiko hvis en slik tredjepart engasjerer seg i en handling eller praksis som vil være i strid med personvernlovene i brukerens jurisdiksjon, og dette kan bety at brukeren ikke vil være i stand til å søke oppreisning i henhold til personvernlovene i sin egen jurisdiksjon.
 • ..
 • BRUKERENS RETTIGHETER OG KONTROLL OVER PERSONLIG INFORMASJON
  1. Valgfrihet og samtykke:
 • Ved å oppgi personopplysninger samtykker brukeren til at eieren(e) av nettstedet samler inn, oppbevarer, bruker og utleverer personopplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.
 • Hvis en bruker er under 16 år, må brukeren ha, og garantere i den grad loven tillater det, at han/hun har tillatelse fra en forelder eller verge til å få tilgang til og bruke nettstedet, og at de (foreldrene eller vergene) har samtykket til at brukeren oppgir personopplysninger til nettstedet.
 • Brukeren trenger ikke å oppgi personopplysninger, men brukeren må være klar over at dersom han/hun nekter, kan det påvirke bruken av dette nettstedet eller produktene og/eller tjenestene som tilbys på eller gjennom det.
 • ..
 • Informasjon fra tredjeparter:
 • Informasjon fra tredjeparter
   .
  1. Hvis nettstedet mottar personopplysninger om en bruker fra en tredjepart, vil disse opplysningene bli beskyttet i samsvar med denne personvernerklæringen.
  2. Hvis brukeren er en tredjepart som oppgir personopplysninger om en annen person, erklærer og garanterer brukeren at han/hun har denne personens samtykke til å oppgi disse personopplysningene.
  ..
 • Begrenset:
 • Begrenset
  1. Brukeren kan velge å begrense innsamlingen eller bruken av personopplysninger.
  2. Hvis brukeren tidligere har samtykket til bruk av personopplysninger til direkte markedsføringsformål, kan brukeren når som helst ombestemme seg ved å kontakte eieren(e) av nettstedet.
  3. Hvis brukeren ber om en begrensning eller innskrenkning av personopplysninger som behandles, kan eieren(e) av nettstedet informere om begrensningens innvirkning på brukerens bruk av nettstedet eller produkter og tjenester.
 • ..
 • Tilgang og dataportabilitet:
 • .
   .
  1. Brukeren kan be om detaljer om personopplysningene som oppbevares.
  2. Brukeren kan be om en kopi av personopplysningene som eieren(e) av nettstedet oppbevarer.
  3. Nettstedets eier(e) vil, der det er mulig, gi denne informasjonen i CSV-format eller annet lett lesbart maskinelt format.
  4. Brukeren kan be om at personopplysninger slettes.
  5. Brukeren kan også be om at denne informasjonen overføres til en annen tredjepart.
  ..
 • Rettelse:
 • Rettelse
   .
  1. Hvis brukeren mener at informasjon er unøyaktig, utdatert, ufullstendig, irrelevant eller villedende, kan brukeren kontakte eieren(e) av nettstedet for å oppdatere eller korrigere informasjonen.
  2. Eieren/eierne av nettstedet vil ta alle rimelige skritt for å korrigere informasjon som viser seg å være unøyaktig, ufullstendig, villedende eller utdatert.
  .
 • Varsling om brudd på datasikkerheten:
 • li
  1. Eieren/eierne av nettstedet forplikter seg til å overholde gjeldende forskrifter og lover i forbindelse med eventuelle brudd på datasikkerheten.
  .
 • Klager:
 • .
 • Hvis brukeren mener at eieren(e) av nettstedet har brutt relevant personvernlovgivning og ønsker å klage, vennligst kontakt eieren(e) av nettstedet og oppgi fullstendige opplysninger om det påståtte bruddet.
 • Eieren/eierne av nettstedet forplikter seg til å undersøke alle klager umiddelbart og svare skriftlig, med angivelse av resultatet av undersøkelsen og hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere slike klager.
 • Brukeren skal ha rett til å kontakte et tilsynsorgan eller en databeskyttelsesmyndighet i forbindelse med sin klage.
 • ..
 • Strong>Avmelding av abonnement:
 • .
 • For å melde seg ut av nettstedets e-postdatabase eller velge bort kommunikasjon (inkludert markedsføringskommunikasjon), bes brukeren om å kontakte eieren(e) av nettstedet eller velge bort ved hjelp av avmeldingsmulighetene som er gitt i kommunikasjonen.
 • .KOKER
  1. Nettstedet bruker "informasjonskapsler" for å samle inn informasjon om brukeren og brukerens aktivitet.
  2. Se retningslinjene for informasjonskapsler på nettstedet for mer informasjon.
  3. .
  4. NÆRINGSOVERFØRINGER
    .
   1. Såfremt nettstedet eller dets eiendeler skulle bli kjøpt opp, eller i det usannsynlige tilfellet at eieren(e) av nettstedet går konkurs, vil brukerdata, sammen med andre eiendeler, bli overført til enhver part som kjøper nettstedet.
   2. Brukeren erkjenner at slike overføringer kan forekomme, og at eventuelle parter som overtar nettstedet og/eller dets eier(e), kan fortsette å bruke personopplysningene i henhold til denne personvernerklæringen.
  5. .
  6. BEGRENSNINGER FOR VÅRE POLITIKKER
    .
   1. Dette nettstedet kan lenke til eksterne nettsteder og/eller tredjeparts nettsteder som ikke drives eller kontrolleres av eieren(e) av dette nettstedet.
   2. Brukeren erkjenner at eieren(e) av nettstedet ikke har noen kontroll over innholdet og retningslinjene på disse nettstedene, og kan derfor ikke påta seg noe som helst ansvar for tredjeparters personvernpraksis.
   3. Brukeren oppfordres til å lese alle juridiske dokumenter som er oppført på tredjeparts nettsteder som han/hun kan få tilgang til eller bli omdirigert til fra dette nettstedet.
  7. .
  8. ÆNDRINGER I PERSONVERNPRINSIPPENE
   1. Denne personvernerklæringen kan endres og oppdateres fra tid til annen, uten varsel, og skal tre i kraft umiddelbart.
   2. De endrede personvernreglene skal umiddelbart erstatte alle tidligere versjoner på nettstedet.
   3. Brukeren oppfordres til å besøke nettstedet regelmessig for å se om det har kommet oppdateringer til personvernerklæringen.
   4. Brukerens fortsatte bruk av nettstedet vil utgjøre en utvetydig stilltiende aksept av personvernerklæringen som er oppført på nettstedet.
   5. Hvis Brukeren ikke aksepterer de endrede retningslinjene for personvern, skal Brukeren umiddelbart avstå fra å bruke og få tilgang til Nettstedet.

  POLITIKK FOR KOKKER Disse retningslinjene, lest sammen med alle andre juridiske dokumenter på nettstedet, skal være juridisk bindende for enhver person eller enhet som får tilgang til eller bruker https://bitcoin-synergy.com/no/ nettstedet (heretter kalt "nettstedet"). Brukeren skal være bundet av alle vilkårene og betingelsene som finnes her, samt eventuelle forskrifter og lover som gjelder for den bestemte jurisdiksjonen som brukeren får tilgang til nettstedet fra. Brukerne oppfordres til å lese nettstedets retningslinjer for informasjonskapsler nøye. Disse retningslinjene skal erstatte alle tidligere versjoner.
  1. HVA ER EN COOKIE?
   1. En "informasjonskapsel" er en liten datafil som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin og/eller mobile enhet, og som åpnes hver gang nettstedet besøkes.
   2. Nettstedet bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon om brukeren og brukerens aktiviteter mens han/hun besøker nettstedet, som kan omfatte, der det er tilgjengelig, IP-adressen, operativsystemet og nettlesertypen som brukes av brukeren.
   3. Denne informasjonen samles inn som statistiske data om nettstedsbrukerens surfing og surfemønstre, og identifiserer ikke noen enkeltperson.
   4. Av samme grunn kan nettstedet innhente informasjon om brukerens generelle bruk av Internett ved hjelp av informasjonskapsler.
   5. Brukeren er ansvarlig for å sikre at innstillingene på datamaskinen og/eller mobilenheten er riktige, og kan derfor velge å godta eller avvise informasjonskapsler.
   6. Informasjonskapsler hjelper selskapet med å forbedre nettstedet(ene) og/eller applikasjonen og å levere bedre og mer personlig service.
  2. .
  3. TYPER INFORMASJONSKAPSLER OG HVORDAN DE BRUKES
   1. Essensielle informasjonskapsler - er informasjonskapsler som er avgjørende for brukeropplevelsen på nettstedet, og som muliggjør kjernefunksjoner som brukerinnlogging, kontoadministrasjon, handlekurver og betalingsbehandling. Disse brukes for å aktivere visse funksjoner på nettstedet. Dette nettstedet bruker viktige informasjonskapsler på nettstedet.
   2. Funksjonskapsler - er informasjonskapsler som brukes til å spore hvordan brukeren bruker nettstedet under et besøk, uten å samle inn personlig informasjon om brukeren. Vanligvis er denne informasjonen anonym og aggregert med informasjon som spores på tvers av alle brukere av nettstedet, for å hjelpe selskaper med å forstå bruksmønstre, identifisere og diagnostisere problemer eller feil som brukerne kan støte på, og ta bedre strategiske beslutninger for å forbedre publikums generelle opplevelse av nettstedet. Disse informasjonskapslene kan settes av nettstedet som brukeren besøker, eller av tredjepartstjenester. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for ytelse på nettstedet.
   3. Funksjonalitetsinformasjonskapsler - brukes til å samle inn informasjon om brukerens enhet og eventuelle innstillinger som brukeren kan konfigurere på nettstedet han eller hun besøker (for eksempel språk- og tidssoneinnstillinger). Med denne informasjonen kan nettsteder gi brukeren tilpasset, forbedret eller optimalisert innhold og tjenester. Disse informasjonskapslene kan settes av nettstedet brukeren besøker, eller av tredjepartstjenester. Dette nettstedet bruker funksjonalitetskapsler for utvalgte funksjoner på nettstedet.
   4. Målrettings-/annonseinformasjonskapsler - brukes til å avgjøre hvilket salgsfremmende innhold som er mest relevant og passende for brukeren og dennes interesser. Nettsteder kan bruke dem til å levere målrettet reklame eller begrense antall ganger en bruker kan se en annonse. Dette hjelper selskaper med å forbedre effektiviteten av kampanjene sine og kvaliteten på innholdet som presenteres for brukeren. Disse informasjonskapslene kan plasseres av nettstedet som brukeren besøker, eller av tredjepartstjenester. Informasjonskapsler for målretting/annonsering som er satt av tredjeparter, kan brukes til å spore brukeren på andre nettsteder som bruker de samme tredjepartstjenestene. Dette nettstedet bruker målrettings-/reklamekapsler på nettstedet.
  4. .
  .
 • FUNKSJONEN TIL INFORMASJONSKAPSLER
  1. Informasjonskapsler gjør det mulig for nettstedet å:
   1. Estimere publikums størrelse og bruksmønster;
   2. Lagre informasjon om brukernes preferanser, og dermed tilpasse og optimalisere nettstedet i henhold til brukernes individuelle interesser;
   3. Snabbare opp brukernes søk; og
   4. gjenkjenne brukeren når de kommer tilbake til nettstedet.
  2. ....
  3. Tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet
   1. Nettstedet kan benytte tredjepartsselskaper og -personer på nettstedet vårt, f.eks. analyseleverandører og innholdspartnere.
   2. Nettstedet vil gi disse tredjepartene tilgang til utvalgt informasjon for å utføre spesifikke oppgaver på brukernes vegne.
   3. De kan også sette tredjeparts informasjonskapsler for å kunne levere tjenestene de tilbyr.
   4. Tredjeparts informasjonskapsler kan brukes til å spore brukeren på andre nettsteder som bruker den samme tredjepartstjenesten.
   5. Dette nettstedet har ingen kontroll over tredjeparts informasjonskapsler, og deres retningslinjer for informasjonskapsler dekkes derfor ikke av dette nettstedets retningslinjer for informasjonskapsler.
   6. Dette nettstedets tredjeparts personvernløfte:
    1. Nettstedet gjennomgår personvernerklæringene til alle sine tredjepartsleverandører før de benytter seg av deres tjenester, for å sikre at deres praksis er i tråd med nettstedets egen.
    2. Nettstedet vil aldri bevisst inkludere tredjepartstjenester som kompromitterer eller krenker personvernet til nettstedets brukere.
   7. ..
   8. Brukerkontroll eller hvordan du kan reservere deg mot cookies
    1. Hvis brukeren ikke ønsker å godta informasjonskapsler fra dette nettstedet, kan brukeren instruere nettleseren sin til å nekte informasjonskapsler fra dette nettstedet.
    2. De fleste nettlesere er konfigurert som standard.
    3. De fleste nettlesere er konfigurert til å godta informasjonskapsler som standard, men brukeren kan oppdatere disse innstillingene slik at de enten avviser informasjonskapsler helt eller varsler brukeren når et nettsted prøver å angi eller oppdatere en informasjonskapsel.
    4. Hvis brukeren surfer på nettsteder fra flere enheter, kan det hende at brukeren må oppdatere innstillingene på hver enkelt enhet.
    5. Selv om noen informasjonskapsler kan blokkeres uten at det har stor innvirkning på brukeropplevelsen på et nettsted, kan blokkering av alle informasjonskapsler føre til at brukeren ikke får tilgang til visse funksjoner og innhold på tvers av nettstedene han eller hun besøker.
   9. ..
   10. ÆNDRINGER I POLITIKKEN FOR INFORMASJONSKAPSLER
    1. Reglene for informasjonskapsler kan endres og oppdateres fra tid til annen, uten varsel, og skal tre i kraft umiddelbart.
    2. De endrede retningslinjene for informasjonskapsler skal umiddelbart erstatte eventuelle tidligere versjoner på nettstedet.
    3. Brukeren oppfordres til å besøke nettstedet regelmessig for å se om det har kommet oppdateringer til retningslinjene for informasjonskapsler.
    4. Brukerens fortsatte bruk av nettstedet vil utgjøre en utvetydig stilltiende aksept av de endrede retningslinjene for informasjonskapsler som er oppført på nettstedet.
    5. Hvis brukeren ikke aksepterer de endrede retningslinjene for informasjonskapsler på nettstedet, skal brukeren umiddelbart avstå fra å bruke og få tilgang til nettstedet.
   11. .